Privacy en cookies

Coeur de Beurre is onderdeel van Zowiezo  Zoé Revercez

KvK: 66869854 | lekker@coeurdebeurre.nl 

 

Welke persoonsgegevens kan Coeur de Beurre verzamelen?

 

Naam, e-mailadres, indien nodig Ip-adres, telefoonnummer, straatnaam, huisnummer, postcode, woonplaats.

 

  1. Waarom Coeur de Beurre deze gegevens nodig heeft?

 

Voor telefonische of e-mailbriefing/overleg betreffende de opdracht, voor overig contact tijdens – en indien van toepassing – na afronding van de opdracht & facturatie van de opdracht. Voor verwerking van de persoonsgegevens in de uit te voeren opdracht, zoals vertaling.

Voor eigen promotie/ portfolio van opdracht/dienst op coeurdebeurre.nl

Bij bezwaar – promotie op coeurdebeurre.nl / portfolio – stuur een email naar: lekker@coeurdebeurre.nl

Voor informatieverstrekking wanneer via email / telefoon contact is opgenomen met

Voor het maken van back-ups /opslaan van gegevens/bestanden op computer/ laptop (beveiligd), telefoon (beveiligd), externe harde schijf (beveiligd) en  Cloud (beveiligd) om opdracht te kunnen uitvoeren, bewaren voor eventuele latere herzieningen en voor belastingaangifte.

 

Coeur de Beurre  vindt het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook met zorg verwerkt met passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Bij aanwijzingen van misbruik, neem contact met ons op lekker@coeurdebeurre.nl

 

Wij hebben de volgende maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beveiligen:

  • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
  • SSL certificaat, een beveiligde internetverbinding (‘https’ in de adresbalk en slotje)
  • Wachtwoord / vingerafdruk beveiliging apparaten.

 

  1. Hoe lang bewaart Coeur de Beurre deze gegevens?

 

Factuurgegevens:  naam, adres, telefoon & e-mailgegevens

Coeur de Beurre  bewaart factuurgegevens 7 jaar omdat de belastingdienst dit vereist.

 

Hoe lang bewaart Coeur de Beurre  de overige losse naam-, e-mail-, telefoon- en adresgegevens?

 

Naam & E-mailgegevens

Coeur de Beurre  bewaart (overige losse) naam & e-mailgegevens (verzonden en ontvangen e-mails) voor onbepaalde tijd, niet voor andere doeleinden dan eigen naslagwerk. Mails zonder blijvende of eventuele toekomstige waarde (naslagwerk met betrekking tot opdracht of bestelling) worden per kwartaal verwijderd, de gehele inkomende en verzonden e-mailmappen van Coeur de Beurre  worden jaarlijks opgeschoond waar nodig.

 

Naam & Telefoongegevens

Coeur de Beurre  bewaart (overige losse) naam & telefoongegevens op de telefoon voor onbepaalde tijd, alleen van contacten waarvan te verwachten valt dat nu of in de toekomst er meer dan eens gebruik van wordt gemaakt. Alle ‘incidentele’ bellers worden regelmatig uit de telefoongeschiedenis verwijderd. Dit geldt eveneens voor whatsapp gesprekken en/of berichten.

 

Naam & Adresgegevens

Coeur de Beurre  bewaart (overige losse) naam & adresgegevens voor onbepaalde tijd alleen voor eigen naslagwerk en/of gebruik.

Naam/adres bij eventuele toekomstige opdrachten of bestellingen.

Naam/adres bij winacties op Facebook/Instagram, met als enig doel bij te houden wie al eens eerder gewonnen heeft en de bron van het verkregen adres te waarborgen bij controle / inzage.

 

 

  1. Wie kunnen deze gegevens inzien?

Coeur de Beurre  verstrekt persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een opdracht / bestelling, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Te denken valt aan belastingdienst, onze vaste boekhouder, het hostingbedrijf voor de websites, brieven- & pakketservice Post NL. Voor meer informatie neem contact op met lekker@coeurdebeurre.nl

 

  1. Het rechtop inzage, rectificatie of verwijdering van gegevens

Er kan een inzage- of correctieverzoek ingediend worden via brief en/of mail. Dit recht gaat gepaard met identificatieplicht van de aanvrager.  Om een correctie/rectificatie vragen kan, als de eigen persoonsgegevens: feitelijk onjuist zijn, onvolledig zijn of niet ter zake doen voor het doel waarvoor ze zijn verzameld of op een andere manier in strijd met een wet worden gebruikt. Ook bestaat er een recht tot verzet. Tegen bepaalde vormen van gegevensverwerking is verzet mogelijk, als gevolg waarvan de verwerking van de eigen persoonsgegevens van de aanvrager mogelijk moet worden gestaakt/ verwijderd. Uiteraard bestaat er het recht tot verwijdering van gegevens, mits dit niet in strijd is met wettelijke verplichtingen.  Neem contact op met lekker@coeurdebeurre.nl

 

  1. Is het verstrekken  van  gegevens verplicht en wat is het gevolg als dit niet gebeurt?

Wat zouden we graag zeggen: Bij Coeur de Beurre  is geen enkele vorm van verstrekken van (bepaalde) gegevens verplicht. Helaas hebben we toch een minimale hoeveelheid gegevens nodig om opdrachten te kunnen afhandelen. Coeur de Beurre heeft niet altijd alle gegevens nodig, zo is er bij ons de optie te bestellen zonder adresgegevens in te voeren en te kiezen voor afhalen.

 

  1. Websites van derden

De Coeur de Beurre  privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze (zoerevercez.com of coeurdebeurre.nl) websites zijn verbonden. Coeur de Beurre  kan namelijk niet garanderen dat deze websites op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Lees altijd voor gebruik van de desbetreffende website de privacyverklaring van deze website, voor meer informatie over de manier waarop zij met jouw gegevens omgaan.

 

  1. Cookies

 

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van computer, tablet of smartphone. Deze website gebruikt  geen alleen toegestane sessie cookies. Dit zijn functionele cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website optimaal werkt en dat bijvoorbeeld voorkeursinstellingen onthouden worden. De gebruiker van de website hoeft geen toestemming te geven voor dit soort technische ‘basis’ cookies. De website maakt geen gebruik van cookies waarvoor het vragen van toestemming verplicht is. Mocht dit ooit wel het geval zijn, verschijnt er een balk met meer informatie en de optie tot het geven van akkoord, bij een bezoek aan de website.

Afmelden voor cookies kan, door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kan ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderd worden.

 

Er worden op deze website ook geen cookies geplaatst door derden. Maar je kan wel cookies bestellen bij ons en laten drukken je persoonlijke gegevens!